Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Cigarrlagret BBLN, org.nr 640615-1271, Uråsa, Nyalund 36253 Uråsa, (”Cigarrlagret“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Cigarrlagret värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Cigarrlagrets målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Cigarrlagret samlar in samt varför och hur Cigarrlagret behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Cigarrlagret angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning[1] samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

När du använder Bolagets tjänster samlar Cigarrlagret in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Cigarrlagrets kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen cigarrlagret.nu. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Cigarrlagret inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner

I den här integritetspolicyn används följande definitioner.

”Samarbetspartners” är bolag som godkänts av Cigarrlagret och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbplatsen.

”Webbplatsen” omfattar webbplatsen cigarrlagret.nu och därtill hörande sidor.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av kunders personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Cigarrlagret personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?


På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Cigarrlagret och/eller från Cigarrlagrets Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Cigarrlagret eller med någon av Cigarrlagrets Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Cigarrlagret samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Personnummer
 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst,
 • Kön
 • Användarnamn och lösenord till våra tjänster,
 • Köp-, betal- och orderhistorik
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller
 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

• Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
• Genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara på vår Webbplats har du ingått ett avtal med Cigarrlagret och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.
Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Cigarrlagret komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

 • Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Cigarrlagret tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och prenumeration av nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • Berättigat intresse: För att Cigarrlagret ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera in kunder i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.
  Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra Cigarrlagrets betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan då komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.
  Cigarrlagret analyserar kunders köpvanor för att kunna förse dem med relevant information och marknadsföring.
 • Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. tryck och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. Cigarrlagret använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.
 • Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för viss direktmarknadsföring (per post, e-post och sms), kundundersökningar etc. som lämnas genom att Du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.
 • Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Cigarrlagret. Cigarrlagret tittar på vilka produkter du köpt samt vilka val du gjort när du surfat runt hos oss för att anpassa butikens utseende och innehåll samt innehåll i den marknadskommunikation Cigarrlagret skickar till dig för att skapa en personlig shoppingupplevelse.
Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill bli medlem i Cigarrlagrets kundklubb och du har alltid möjlighet att återkalla ett samtycke, till exempel genom cookieverktyget.
I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Utöver att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig kommer Cigarrlagret att behandla dina personuppgifter på följande sätt:

 • Upprättande av kundkonto
 • Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt kundkonto och dina användaruppgifter, säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.
 • För att vi ska kunna skicka personanpassade erbjudanden till dig och information om relevanta kampanjer behöver vi behandla dina personuppgifter. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter främst på en aggregerad nivå men också på en individnivå. Detta för att du genom att vara medlem i vår kundklubb ska få personliga erbjudanden som är framtagna för just dig.
 • Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att kunna utveckla kundklubben och Webbplatsen.
 • Samtycke: Genom att bli medlem i vår kundklubb samtycker du till att vi analyserar dina personuppgifter och genomför profilering för direktmarknadsföring (per post, e-post och sms) och kundundersökningar.
 • Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med registrering som kund sammanställer vi den information om kunders köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Cigarrlagret. Vi analyserar dina vanor och jämför med andra kunder med liknande vanor för att kunna erbjuda dig varor som baserat på en samlad bild av relevant data passar en person med liknande vanor som dig, detta för att skapa en personlig shoppingupplevelse och göra det enklare för dig som kund att snabbt hitta det som passar just dig.
På Mina sidor kan du när som helst logga in och ändra inställningarna för den kommunikation du vill få från oss. Där kan du även välja vilka slags erbjudanden och nyhetsbrev du vill få av Cigarrlagret.
Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

När du lämnar omdömen och recensioner på Webbplatsen gäller vår policy som återfinns på recensionssidan-
Även om du går in på vår Webbplats innan du faktiskt har loggat in på ditt konto kommer vi, efter att du har loggat in, kunna koppla ditt beteende från innan du loggade in till ditt användarkonto. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse av Webbplatsen och för att kunna visa relevanta produkter och erbjudanden för just dig. Läs mer om cookies i avsnittet ”Cookies” nedan.

Lagring av personuppgifter

Cigarrlagret vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Medlem: Om du registrerat dig som kund i Cigarrlagrets webshop sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste aktivitet om Cigarrlagret inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.
 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Cigarrlagret, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Cigarrlagret eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.
 • Rättslig skyldighet: Cigarrlagret sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke:I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.
När Cigarrlagret inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Cigarrlagrets verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Cigarrlagret iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Samarbetspartners: De Samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.
 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Cigarrlagret ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Cigarrlagret, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Cigarrlagret säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Cigarrlagrets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice.Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Cigarrlagret. Kunder med registrerade konton kan logga in på ”Mina sidor” och hantera sina samtycken och prenumerationstjänster. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy. Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookiepolicy

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
Cigarrlagret vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Cigarrlagret kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Cigarrlagret även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.
Vidare har du rätt att kräva att Cigarrlagret begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Cigarrlagret för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Cigarrlagrets behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.
Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Cigarrlagrets behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
Cigarrlagret använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Här kan du läsa Cigarrlagrets policy för cookies som ger detaljerad information kring Cigarrlagrets användning av cookies.

Ändringar i integritetspolicyn

Cigarrlagret förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Cigarrlagrets dataskyddsombud eller vår kundstjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.
Cigarrlagret BBLN
info@cigarrlagret.nu
Dataskyddsombudet.
Jakob Bergström

Fortsätt
Tillverkare
Snabbsök
 
Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
3 x Vega Fina Gran Reserva 2020
2 x E.P.Carillo Classic New Wave Brilliantes
3 x 2-vägs Fuktregulator Integra Boost 67g. 69%
2 x H.Upmann Magnum 54 A/T
3 x Fuktgel Habanos
2 x New World Cameroon Short Robusto
3 x San Lotano Requiem Connecticut Robusto
3 x Enclave Habano Figurado
3 x Perdomo Reserve "R" Robusto Maduro
3 x 2-vägs Fuktregulator Integra Boost 8g. 72%
2 x E.P. Carillo La Historia Doña Elena
2 x Buffalo Ten Toro Natural
2 x San Lotano Requiem Habano Robusto
3 x Enclave Toro Connecticut
2 x Askfat Cohiba Maduro 5
6 x Toscano Toscanello Natural 5-pack
1 x Hoyo de Monterrey Primaveras
2 x 
1 x E.P.Carillo Encore Majestic
1 x Kristallaskfat Habanos 4 cigarrer.
1 x Vega Fina Robustos A/T
3 x Snoppare Egoist Dubbelgiljotin
2 x Askfat Cohiba 50 års jubileum.
4 x Romeo y Julieta Wide Churchills A/T
1 x Cigarrsnoppare Cohiba Behike
3 x Casa de Garcia Connecticut Corona 10-pack
7 x Vegueros Mañanitas
3 x Romeo y Julieta Julieta
1 x Don Pepin Garcia Blue Label Demi Tasse Oscuro
6 x Perdomo Reserve 10th Anniversary Puritos Connecticut
2 x 2-vägs Fuktregulator Integra Boost 8g. 69%
3 x My Father Le Bijou Grand Robusto
1 x Backwoods Authentic 5-pack
2 x Vegueros Centrofinos
5 x Cucaracha Perla Maduro
2 x Montecristo Media Corona 5-pack plåtask
1 x Romeo y Julieta Maravillas
1 x Trinidad media Luna
3 x San Lotano Oval Robustos
2 x Saint Luis Rey Regios
2 x Humidor Habanos D.O.P.
2 x La Rica Rich Maduro Torpedo
1 x Toscano Classico
1 x My Father No.4 Lanceros
2 x Quai d'Orsay No.50
2 x Romeo y Julieta Petit Royales
1 x Partagas Capitols
1 x Vega Fina Perlas A/T
1 x Romeo y Julieta Club Kings.
2 x Vega Fina Nicaragua Robustos A/T
1 x Askfat i Glas för 4 cigarrer
22 x Rafael Gonzalez Panetelas Extra
8 x Montecristo No.2
2 x Trinidad Fundadores
2 x Montecristo Open Eagle
2 x Buffalo Ten Toro Maduro
2 x Rocky Patel A.L.R. Second EditionRobusto
2 x The World of The Habano
6 x Guantanamera Puritos 5st.
2 x Flor de Copan Short Robusto
3 x Ramon Allones No.3
2 x Montosa Robusto Maduro
2 x Backwoods Blue 5-pack
3 x Vegas de Santiago D8 Perla
2 x Vegas de Santiago Heritage Perla
2 x Montosa Robusto
3 x Vegas de Santiago Red Label Robusto
2 x Montosa Short Robusto
2 x Perdomo Connoisseur Collection
4 x La Flor de Cano Elegidos
3 x Last Call Habano Geniales
3 x AJ Fernandez Premium Kit
2 x Vegas de Santiago Robusto Sampler
1 x Vegas de Santiago D8 Robusto
3 x Vega Fina 1998 VF50
2 x A.Turrent Casa Turrent Miami
6 x Presentkit Tändare o Snoppare
2 x Rafael Gonzalez Coronas Lonsdales
4 x A.Turrent Casa Turrent Caribe
2 x Cohiba 55 Anniversario
1 x Odens Connecticut Muninn Robusto
2 x Bellas Artes Habano Rojita Robustos Extra
3 x New World Connecticut Robusto
2 x Humidor Montecristo 1935
2 x My Father Collection 6 Belicosos
2 x Odens Red Huginn Robusto
3 x Partagas Maduro No.2
3 x Por Larrañaga Montecarlos
1 x Por Larrañaga Galanes
3 x Partagas Presidentes
1 x Blend 15 Short Robusto
1 x Cohiba Askfat 9 sidor
2 x Enclave Habano Toro
2 x Montecristo Wide Edmundo
2 x Aging Room Nicaragua Quattro Espressivo
1 x My Father "The Judge" Toro
1 x Blend 15 Robusto
1 x Romeo y Julieta Linea Oro Nobles
1 x Romeo y Julieta Linea Oro Hidalgos
3 x Montecristo No.3 5-pack Vintage 2014
2 x Drew Estate Isla Del Sol Robusto
4 x Cucaracha Novillo Torpedo Natural
1 x Paperboy Connecticut
3 x Santa Damiana Petit Coronas
4 x Cohiba Behike 52
1 x Trinidad Coloniales
4 x Juan Lopez Selección No.1
7 x Romeo y Julieta Romeo No.3 A/T
5 x Cucaracha Perla Natural
5 x Cohiba Short 10-pack
2 x Perdomo Bourbon Barrel Aged Robusto Connecticut
3 x Vega Fina Short Robusto A/T
4 x Santa Damiana Panetela
3 x Romeo y Julieta Belvederes
4 x Partagas Mille Fleurs
2 x Romeo y Julieta Mini
5 x Santa Damiana Torpedo
9 x La Flor de Cano Petit Coronas
2 x Romeo y Julieta Petit Churchills A/T
2 x A.Turrent Casa Turrent Maduro Robusto
3 x Don Diego Monarch A/T
4 x Montecristo Mini
2 x Cuaba Exclusivos
2 x My Father Le Bijou 1922 Box Pressed Torpedo
4 x Romeo y Julieta Short Churchills
2 x Vegas Robainas Unicos
3 x Partagas Super Partagas
2 x Quintero Petit Quintero
4 x Don pepin Garcia Black Label 1979
3 x Partagas Aliados
2 x Cohiba Short Year of The Dragon
1 x A.J Fernandez Portfolio Expedition Sampler
3 x Cuaba Salomón
7 x A Humidorpåse för ca 10 cigarrer
2 x Romeo y Julieta Cupidos
3 x A.Turrent Casa Turrent Cuba
1 x Montosa Toro
1 x Vegas de Santiago Perla Sampler
1 x Enclave Habano Robusto
1 x La Galera Habano Half Corona 5-pack Plåtask
3 x Flor de Copan Gordito Connecticut
1 x A.Turrent Casa Turrent Nicaragua
3 x Flor de Copan Short Robusto A/T
5 x San Cristobal de La Habana El Principe
1 x A.Turrent Casa Turrent San Andres
2 x Montosa Short Robusto Maduro
4 x Punch Petit Coronations A/T
2 x Vegas de Santiago Chaman Robusto
2 x Vegas de Santiago Gold Label Robusto
2 x Cucaracha Coronas A/T
3 x Vega Fina Nicaragua Gran Toro
1 x Drew Estate Liga Privada Papas Fritas
2 x Cohiba Siglo I A/T
2 x La Preferida Robusto Short Robusto
2 x Drew Estate Undercrown Coronets Maduro
4 x Cucaracha Picadillos
1 x Vega Fina Fortaleza 2 Short Belicosos
2 x Montecristo Dumas
1 x 
4 x Hoyo de Monterrey Petit Robusto
1 x Perdomo Bourbon Barrel Aged Robusto Maduro
1 x Perdomo Double Aged 12 Year Vintage Robusto Maduro
1 x Vegas de Santiago Heritage Robusto
7 x H.Upmann Half Corona
3 x Casa Turrent Grand Robusto 1900 Sampler
5 x Santa Damiana Robusto
2 x Por Larrañaga Petit Coronas
4 x Sancho Panza Non Plus
2 x Trinidad Reyes
2 x Cohiba Esplendidos
2 x Cigarrfodral i Svart läder för två Robustos
1 x Cohiba Siglo VI A/T
2 x Montecristo No.1
2 x Cohiba Siglo VI
12 x Humidor Chianti Medium de Luxe
3 x Cohiba Behike 56
3 x Partagas Aristocrats.
1 x Cigar Heaven Elektroniskt fuktsystem
3 x Cuaba Tradicionales
1 x Flor de Copan Linea Puros Robusto
1 x Avskiljare för Humidor Horisontell
1 x Cohiba Siglo III A/T
1 x Punch Double Coronas
3 x Romeo y Julieta Romeo No.2 A/T
1 x Romeo y Julieta Askfat
4 x Cohiba Mini
1 x Humidor för 20 cigarrer
1 x Romeo y Julieta Mille Fleurs
2 x Partagas Coronas Junior A/T
4 x Flor de Copan Gordito Maduro
1 x Resehumidorkit Aluminium m. tändare + snoppare + rör
1 x Cohiba Panetelas
1 x Santa Damiana Short Robusto
3 x La Gloria Cubana Médaille D´Or No.4
1 x Cohiba Behike 54
1 x LV Extratank
6 x Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Maire
1 x Avskiljare för Humidor Vertikal
2 x Hoyo de Monterrey Epicuré No.2
2 x Montecristo No.5
5 x Cucaracha Robusto A/T
1 x Humidor med Glaslock Stor
2 x Partagas Lusitanias
1 x Montecristo Joyitas
2 x Montecristo Petit Tubos
1 x Partagas Serie P No.2
8 x Cohiba Maduro 5 Secretos
3 x Punch Coronations A/T
1 x Don Diego och Santa Damiana Robusto Collection
2 x Vega Fina Minutos
3 x H.Upmann Epicures
8 x Flor de Copan Belicoso
1 x Partagas Coronas Senior A/T
6 x Santa Damiana Chicos
3 x My Father No.1
1 x H.Upmann Magnum 50 A/T
1 x Romeo y Julieta Short Churchills A/T
1 x José L.Piedra Brevas 12-pack
4 x Perdomo Lot 23 Robusto Maduro
4 x Quintero Panetelas
1 x Punch Punch A/T
3 x H.Upmann Majestic
1 x Cohiba Siglo V A/T
3 x Hoyo de Monterrey Palmas Extra
1 x Cohiba Maduro 5 Magicos
1 x Desinova
16 x Montecristo No.4
2 x Cohiba Maduro 5 Genios
4 x Bolivar Belicosos Finos
2 x Montecristo Especial
2 x Humidor Coiba Presidente Inclinado
2 x Montecristo Open Regata
1 x Romeo y Julieta Belicosos
1 x Perdomo Lot 23 Gordito Maduro
2 x Cohiba Siglo IV
2 x Flor de Copan Monarcas A/T
2 x Romeo y Julieta Exhibicion No.4
6 x Romeo y Julieta Romeo No.1 A/T
3 x Montecristo Puritos 5-pack
2 x Cohiba Siglo V
3 x Cigarrborr metallic
2 x H.Upmann Sir Winston
1 x Rafael Gonzalez Petit Coronas
1 x Partagas Mini
3 x Cohiba Coronas Especiales
1 x Bolivar Tubos No.2
2 x El Rey del Mundo Choix Supreme
1 x Cigarrfodral i rostfritt stål för en cigarr
2 x Kristallfuktare för mindre humidorer.
1 x Montecristo No.3
5 x Hoyo de Monterrey Double Coronas
8 x Cohiba Robustos
2 x Perdomo Fresco Robusto Maduro
2 x Partagas Serie D No.5
1 x Oval Svart Dubbelgiljotin
2 x Vegas Robainas Famosos
3 x Montecristo A
2 x Partagas Serie D No.4
3 x José L.Piedra Cazadores
1 x Xikar MTX Multiverktyg Svart
1 x San Cristobal de La Habana La Fuerza
1 x Ramon Allones Small Club Coronas
1 x Montecristo Open Junior
1 x Cigarrsax Krom
3 x Cucaracha Novillo Robusto Natural
3 x Vega Fina Fortaleza 2 Robustos A/T
1 x Tändarstift
2 x Partagas de Luxe
2 x Humidor Rosenträ m. snoppare + askfat.
2 x Cohiba Siglo III
4 x H.Upmann Coronas Major
1 x Hoyo de Monterrey Coronations A/T
1 x My Father Cedros de Luxe
2 x 
2 x Ramon Allones Specially Selected
2 x Partagas Shorts
3 x Refill till Kristallfuktare
2 x Perdomo Fresco Robusto Connecticut
2 x Hoyo de Monterrey Epicuré No.1
1 x Perdomo Reserve 10th Anniversary Robusto Connecticut
4 x Toscano Antico
1 x Montecristo Tubos
1 x Drew Estate Norteño Robusto Grande
3 x Cigarrfodral i rostfritt stål för två cigarrer
1 x Cohiba Siglo II
1 x Montecristo Open Master
1 x Romeo y Julieta Petit Coronas
3 x Montecristo Especial No.2
4 x Cohiba Exquisitos
2 x José L.Piedra Conservas
2 x Don Pepin Garcia Black Label 2001
1 x H.Upmann Magnum 50
5 x Romeo y Julieta Churchills
1 x Quintero Brevas 25st.
4 x Cohiba Siglo I
1 x Partagas Habaneros
1 x Partagas 8-9-8 Cabinet Selección
2 x Askfat i kolfiber för en cigarr
5 x Montecristo Edmundo
1 x Cohiba Siglo IV A/T
1 x Cigarrborr Svart Metallic
1 x Romeo y Julieta 3 cigarrer teleskopiskt
1 x Cohiba Siglo II A/T
1 x Partagas Serie P No.2 A/T
2 x Romeo y Julieta Churchills A/T
1 x Cohiba Club 10-pack
2 x Montecristo Petit Edmundo A/T
1 x Cederträbricka Adorini
3 x Cohiba Porslinsaskfat
3 x Romeo y Julieta Cedros de Luxe No.3
1 x Montecristo Petit No.2
1 x Toscano Toscanello Rosso 5-pack
2 x José L.Piedra Petit Cazadores
1 x Jaime Garcia Reserva Especial Robusto
3 x Flor de Las Antillas Robusto
2 x Punch 48 CDH EH
3 x Montecristo Open Junior A/T
2 x H.Upmann Connossieur B
2 x Perdomo 20th Anniversary Box Pressed Maduro
2 x Tändare JC Jet med 3 Lågor och Borr
2 x H.Upmann Magnum 54
2 x Drew Estate Liga Privada Unico Feral Flying Pig
2 x Juan Lopez Seleccion No.2
3 x H.Upmann Magnum 46
3 x Santa Damiana Churchills
1 x My Father Le Bijou Petit Robusto
4 x Don Diego Slim Panetela
2 x Perdomo Bourbon Barrel Aged Robusto Sun Grown
1 x Cigarrtändare Partagas
1 x Enclave Robusto Connecticut
1 x Muwat Kentucky Fire Cured "Chunky"
1 x H.Upmann Connossieur A
2 x Montecristo Leyenda
4 x Vega Fina Nicaragua Short
1 x Drew Estate Undercrown Flying Pig Maduro
4 x Quintero Londres Extra
3 x Cucaracha Picadillos Maduro
2 x Montecristo Maltes
2 x Cucaracha Gordito A/T
2 x Cigarrsnoppare Romeo y Julieta
2 x Partagas Serie Club 10-pack
1 x Partagas Maduro No.1
1 x Toscano Toscanello Nero Cioccolato 5-pack
1 x Drew Estate Undercrown Robusto Shade
1 x Quintero Tubulares
1 x Cohiba Medio Siglo
2 x Cigarrsnoppare Montecristo
1 x Cigarrtändare Romeo y Julieta
2 x Partagás Serie E No.2
1 x Cigarrsnoppare Partagas
2 x Askfat Partagas
2 x Trinidad Vigia A/T
1 x 
2 x Vega Fina Coronas Tubos
1 x Cigarrtändare Montecristo
1 x Santa Damiana Tubulares Extra
1 x Cohiba Medio Siglo A/T
1 x Humidor Romeo y Julieta
2 x Lost & Found Quick & Dirty By Chico
2 x Toscano Toscanello Giallo 5-pack
1 x Punch Punch
1 x H.Upmann No.2
2 x Aging Room Nicaragua Quattro Maestro
1 x Trinidad Topes
1 x Schweizisk armekniv med Cigarrsax och korkskruv
1 x Montosa Churchill
1 x My Uzi Weighs A Ton 6x60
2 x Trinidad Short 10-pack
1 x Trinidad Esmeralda
1 x Vegueros Centrogordos
2 x Partagas Club 10-pack
1 x Cohiba Short Year of The Rabbit
1 x H.Upmann Coronas Junior
1 x Torch-Tändare Cohiba Behike
2 x Flor de Las Antillas Toro Gordo
4 x Vegueros Entretiempos
1 x Sky, Blå Tändare Jet 3 lågor med borr
2 x Quintero Favoritos
1 x Snoppare Xikar Montecristo
1 x Askfat i Vitt Porslin
1 x My Father La Promesa
3 x Cucaracha Novillo Torpedo Maduro
1 x Flor de Las Antillas Petit Robusto Maduro
2 x Romeo y Julieta Petit Churchills
1 x Passatore Drawpoker
1 x Askfat Trinidad för en cigarr
1 x 
1 x Vega Fina 1998 VF52
1 x New World Dorado Gold Standard Sampler
2 x Drew Estate La Vieja Habana Bombero
1 x Casa de Garcia Connecticut Robusto 10-pack
2 x Romeo y Julieta Linea Oro Dianas
1 x La Preferida Robusto
1 x Montecristo Petit Edmundo
2 x My Father La Opulencia Robusto
1 x Torch-tändare Xikar Montecristo
1 x Romeo y Julieta Wide Churchills
1 x Flor de Las Antillas Toro
1 x Vegas de Santiago Red Label Perla
1 x Vegas de Santiago White Label Perla
1 x Bellas Artes Maduro Lancero
1 x Montecristo Media Corona
1 x Don Diego Robusto
1 x Hoyo de Monterrey Epicuré Especial
1 x La Rica Rich Maduro Toro
1 x Romeo y Julieta Cedros de Luxe No.2
2 x Fonseca Delicias
1 x Montecristo 1935 Set med Tändare & Snoppare
1 x Dias de Gloria Box Pressed Toro
1 x Partagas Serie Mini 10-pack
1 x Jetflame-Tändare Sky med 4 lågor och Borr
1 x San Lotano Requiem Robusto Maduro
1 x Blend 15 Toro
1 x Vegas de Santiago Chaman Perla
1 x E.P.Carillo Pledge Prequel
1 x San Cristobal de La Habana Prado CDH HS
1 x Montecristo Club 10-pack
1 x Quai d'Orsay No.54
1 x Vegas de Santiago White Label Robusto
322.003,10kr
Vi Accepterar
Valutor